Wat de overheid en de zorg ook hebben geleerd van de Q-koortsepidemie, het profijt komt helemaal terecht bij de nazorg rond corona. Dat is de bittere pil voor de slachtoffers van de epidemie die vijftien jaar geleden uitbrak in Herpen, Noord-Brabant.

Zowel voor Covid-19 als voor Q-koorts geldt dat je er vanaf kunt komen met een kort ziekbed, en dezelfde ziekte kan ook dodelijk zijn. Daartussen zit de groep die maanden of zelfs jaren met de gevolgen kampt, en daar doet het pijn. Terwijl voor long covid snel herstelzorg is opgetuigd, vragen Q-koortsslachtoffers nog altijd om excuses van de overheid wegens nalatigheid, en om vergoeding van zorg die hun kwaliteit van leven kan verbeteren, zoals fysiotherapie en ergotherapie.

Het helpt ook niet dat ‘hun’ kenniscentrum Q-support zich ook uitgebreid richt op corona, onder de naam C-support. De Q-groep delft het onderspit, is het gevoel bij de patiënten. Pogingen van hun organisatie Q-uestion om een stem te krijgen in de strategie van Q-support zijn op niets uitgelopen. Hoe dat leidde tot een vertrouwensbreuk lees je in mijn nieuwste artikel op Follow the Money.

De bacterie Coxiella burnetii die Q-koorts overbrengt. NIAID, Public domain, via Wikimedia Commons