Privacyverklaring

Mijn bedrijf Miluc media verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hammarbystraat 22
1031 KD Amsterdam
https://www.milucmedia.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Miluc media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je zelf persoonsgegevens aan mij verstrekt. Hieronder vind je welke persoonsgegevens ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Postadres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Miluc media heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ben je ervan overtuigd dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op en dan verwijder ik deze informatie. Ik verzamel geen gevoelige persoonsgegevens.

Doel en grondslag van de verwerking:

Miluc media verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van mijn incidentele nieuwsbrief
  • Afhandelen van betalingen
  • Bellen of e-mailen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Miluc media verwerkt ook persoonsgegevens als ik daar wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Miluc media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn:

Miluc media bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Miluc media verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Miluc media gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jezelf of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt per e-mail een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. Ook kun je via deze weg je toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de wijze van verwerking.

Om er zeker van te zijn dat jij dit verzoek tot inzage hebt gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van je privacy je pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van je persoonsgegevens:

Miluc media neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.