Geen genade voor de gemeente Amersfoort en haar advocatenteam: in het vonnis over de zaak-Vahstal van 7 december haalt de rechtbank Midden-Nederland beleefd maar snoeihard uit naar de Amersfoortse argumenten. De rechtbank zet in de uitspraak een streep door de gemeentelijke poging om jaren werk van onafhankelijke adviseurs te laten vernietigen, wat het conflict met bouwer en ontwikkelaar Vahstal terug zou brengen bij de stand in 2015.

In 21 pagina’s geeft het vonnis een helder overzicht van het conflict over gemeentelijke toezeggingen aan Vahstal die sinds 1980 niet zijn uitgevoerd. De laatste overeenkomst had 2015 als einddatum, waarna de ondernemer de afgesproken procedure van bindend advies op gang bracht. De uitslag daarvan kwam eind 2020: de gemeente moet schade vergoeden. En dat hebben de adviseurs goed gezien, constateert de rechtbank nu. Amersfoort heeft niet aangetoond dat de adviseurs onredelijk of onbillijk hebben gehandeld, en er zijn evenmin procedurefouten gemaakt. Sterker nog, de adviseurs hebben gedegen onderzoek gedaan met voldoende hoor- en wederhoor. Het vonnis: “Bindend adviseurs hebben partijen zelfs meer ruimte geboden om hun standpunten (gefaseerd) naar voren te brengen dan menige civiele rechter zou hebben gedaan.”

Steeds nieuwe punten en rapporten aan het dossier toevoegen is verkeerd, krijgt Amersfoort ook te horen, want er moet voortvarend worden geprocedeerd omdat er ook een keer een eind aan de procedure moet komen.

Ook vond de gemeente dat de adviseurs fout zaten door beide partijen op onderdelen gelijk te geven. Of Amersfoort, of Vahstal zou volgens de gemeentelijke pleidooien de volle winst binnen hebben moeten halen. Het vonnis: “Het stond de bindend adviseurs allereerst vrij om tot een andere uitleg dan door partijen bepleit te komen. Het ging om uitleg van wat partijen zijn overeengekomen. Het is de civiele rechter op grond van vaste rechtspraak toegestaan om een andere uitleg te geven dan door partijen bepleit. Niet valt in te zien waarom de bindend adviseurs dat dan niet zouden mogen.” Ofwel: gemeente, klets niet, en je advocaat had dit kunnen weten.

Voor de fijnproevers staan er nog een aantal interessante constateringen over de gemeentelijke proceshouding in.

Is de zaak dan eindelijk afgedaan, stel dat de gemeente na deze uitslag zich de blamage van een hoger beroep bespaart? Nee, want de procedure over de hoogte van de schadevergoeding loopt nog. Als de ondernemer en het stadsbestuur er daar zelf uit komen, hoeft dat niet lang te duren. Maar dat is theorie, want Vahstal en Amersfoort hebben niet voor niks al decennia dit conflict. Vahstals claim van 48 miljoen euro exclusief rente ligt ver van wat de gemeente redelijk acht. 

De zogeheten schadestaatprocedure speelt zich achter gesloten deuren af, waarbij de gemeenteraad hooguit tussentijds vertrouwelijk wordt geïnformeerd. Wel zal het stadsbestuur in de financiële stukken over 2022 een reële reservering moeten treffen voor de schadevergoeding die Vashtal ooit gaat ontvangen.

En dit jaar maakt Amersfoort als verliezer in de zaak in elk geval 3586 euro over naar de ondernemer, zijnde de griffierechten en proceskosten van Vahstal. Of iets meer, als er bij gemeentelijke weerspannigheid een deurwaarder aan te pas zou moeten komen, zo regelt het vonnis op de laatste bladzijde. 

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan!
Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Donatie Miro Lucassen € -