Minder filebeheersing bij A2-tunnel Leidsche Rijn

Het aantal files voor en na de Leidsche Rijntunnel is dit jaar nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. De tunneldosering waarmee Rijkswaterstaat het verkeer stilzet voordat er een opstopping binnenin de tunnel ontstaat, is tot en met 26 september 564 keer in actie gekomen. In 2019 gebeurde dat over het hele jaar 1015 keer. Naar verwachting zal 2023 dat record niet breken.

Dit staat in de digitale heruitgave van mijn boek ‘Leidsche Rijntunnel, inrijden op eigen risico’ dat de ontstaansgeschiedenis van de tunnel en de wijk beschrijft. Het oorspronkelijk in 2017 verschenen boek is wegens het 25-jarig bestaan van Leidsche Rijn aangevuld met een extra hoofdstuk over de ontwikkelingen sinds dat jaar.

De telgegevens zijn beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat. Tunneldosering is een veiligheidsmaatregel die moet voorkomen dat het verkeer in de tunnel tot stilstand komt. Een file in de tunnel is te riskant, zo is bij de bouw geoordeeld, omdat dit kan leiden tot botsingen en onvoorspelbaar gedrag van automobilisten. Hulpverleners kunnen beter uit de voeten als een file voor of na de tunnel staat. Tunneldoseren knipt een onvermijdelijke file als het ware in tweeën, redeneert Rijkswaterstaat.

Onder automobilisten leidt tunneldosering nogal eens tot ergernis. Wie voorbij het rode kruis boven de rijbanen kan kijken ziet immers een tunnel waar niets aan de hand lijkt. Mede daarom wordt bij later ontwikkelde tunnels geen doseersysteem meer toegepast, hoewel ook daar een file in de tunnel taboe blijft. Doorstromingsmaatregelen en omleidingen zijn bijvoorbeeld bij de Gaasperdammertunnel in de A9 bij Amsterdam tot nog toe afdoende.

De inzet van tunneldosering bij Leidsche Rijn is volgens de cijfers van Rijkswaterstaat ongelijk verdeeld over de tunnelbuizen. In zuidelijke richting, de route naar knooppunt Oudenrijn, is het gemiddeld drie keer zo vaak nodig om in te grijpen als in noordelijke richting.

Leidsche Rijntunnel, inrijden op eigen risico, is vanaf 15 oktober verkrijgbaar als e-boek bij Amazon, Apple, Bol (Kobo) en Google.