Onvermijdelijk en toch verrassend: de gemeente Amersfoort ziet af van hoger beroep in de arbitrageprocedure rond bouwer en ontwikkelaar Vahstal. Dat staat in een 14 februari verzonden brief aan de gemeenteraad. Gevolg: dat Vahstal recht heeft op schadevergoeding is nu niet mee te betwisten.

Tussen de ondernemer en de gemeente loopt al sinds 2015 een juridische procedure, als gevolg van een conflict uit de jaren tachtig van de twintigste eeuw over bouwtoezeggingen en grondtransacties. De gemeente Amersfoort heeft beloftes aan Vahstal niet waargemaakt, oordeelden arbiters in 2021 na bijna zes jaar delibereren, maar het stadsbestuur wilde zich daar tot deze maand niet bij neerleggen. Hoewel hoger beroep in arbitragezaken tamelijk kansloos is, wilde het college van burgemeester en wethouders toch een poging doen.

Welke argumenten er in die procedure zijn uitgewisseld blijft nog buiten de openbaarheid, met uitzondering van een al dan niet bewuste onthulling door de gemeentelijke advocaat over de hoogte van de claim. Wel heeft de gemeente de geheimhouding van de bijbehorende documenten opgeheven, zodat de advocaat alsnog niet buiten zijn boekje ging door eruit te citeren. Natuurlijk heb ik vervolgens met de Wet Open Overheid een verzoek ingediend om het dossier in te mogen zien, maar de uitslag was voorspelbaar: niet geheim, maar ook niet openbaar. Want als iedereen die informatie in kan zien, is dat schadelijk voor de gemeente én voor Vahstal. Die vindt dat zelf ook, blijkt uit de WOO-beslissing (in zo’n procedure krijgt hij als belanghebbende de gelegenheid om een zienswijze te geven voordat de gemeente het besluit neemt): 

“Openbaarmaking daarvan zal de procespositie en de onderhandelingspositie van de belanghebbende ernstig schaden. In dat kader wordt namens de belanghebbende verwezen naar de uitspraak van de rechtbank Midden- Nederland van 4 november 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4379, waaruit volgt dat soortgelijke stukken terecht niet openbaar zijn gemaakt vanwege mogelijk nieuwe onderhandelingen tussen dezelfde partijen als waar dit Woo-verzoek op ziet.”

Hoe lang gaat dit alles nog duren, zullen sommige Amersfoorters zich afvragen. Vahstal en de gemeente moeten het eens worden over de schadevergoeding, waar ook weer deskundigen aan te pas komen. De claim van zeker 48 miljoen euro plus rente ligt ver van de gemeentelijke inzet: een factor 10 minder, dus afgerond 5 miljoen.

Inderdaad, daar valt in principe nog jaren over te praten. Zeker als de gemeente dan weer wel een hoger beroep zou proberen.

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan!
Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Donatie Miro Lucassen € -