Gezien aan de Pothstraat in Amersfoort deze appartementen met een
bijzonder toegangshek.