Mopperen in de wandelgangen, anonieme briefjes, een vleugellamme medezeggenschapsraad. Angst en onzekerheid hinderen het mr-werk, lees je in dit artikel voor het vakblad InfoMR voor leden van medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs.