Stationsgebied, de musical

Analyse over de toestand van het Utrechtse stationsgebied, verschenen in het Utrechts Nieuwsblad van 6 december 2003