Geld basisbeurs leidt niet tot beloofde impuls

Artikel voor Onderwijsblad (AOb) over de invloed van medezeggenschap in het hoger onderwijs bij de besteding van gelden die vrijkwamen door afschaffing van de basisbeurs.