‘Een vernederende situatie’

Een proefschrift schrijven en promoveren met een studiebeurs, het klinkt als een geschenk. Maar de universitaire promotiestudenten stevenen af op een achterstand: jarenlang minder inkomen dan hun collega’s die promoveren als werknemer en een slechter uitgangspunt voor een academische loopbaan.
Artikel voor Onderwijsblad, verschenen 1 maart 2020